ไขข้อข้องใจ บิลค่าไฟ 1 ใบ มีอะไรบ้าง เจอค่าไฟแพงผิดปกติแจ้งที่ไหน

          ไขข้อข้องใจ บิลค่าไฟ 1 ใบ มีรายละเอียดอะไรที่เราควรรู้บ้าง หากพบค่าไฟฟ้าแพงผิดปกติแจ้งเรื่องไปที่ไหน

บิลค่าไฟ

          ค่าไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงอย่างมากมาย หลังจากพบว่ายอดค่าไฟมักจะสูงผิดปกติโดยเฉพาะในหน้าร้อน วันนี้กระปุกดอทคอมจะพาไปดูกันว่า ปัจจุบันอัตราค่าไฟฟ้ามีการคิดอย่างไร ในบิลค่าไฟแต่ละเดือนมีรายละเอียดอะไรบ้าง หากลองคำนวณแล้วค่าไฟฟ้าแพงผิดปกติจะร้องเรียนได้ที่ไหน

อัตราค่าไฟฟ้า คิดอย่างไร 

          อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย คิดเแบบอัตราก้าวหน้า หรือยิ่งใช้ไฟฟ้ามาก ก็ยิ่งจ่ายแพงขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

          ประเภทที่ 1.1.1 

          

          อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอปป์ และมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน 

 

อัตราค่าไฟที่อยู่อาศัยแบบก้าวหน้า ประเภท 1.1.1

          ประเภทที่ 1.1.2 

          อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ และบ้านที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ แต่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยขึ้นไปต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป 

อัตราค่าไฟที่อยู่อาศัยแบบก้าวหน้า ประเภท 1.1.2
 

          ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบประเภทอัตราค่าไฟฟ้าได้ในส่วนของข้อมูลผู้ใช้ จะปรากฏเป็นตัวเลข 3 หลักแรกในช่องประเภท (Type) เช่น 1115 คือ บ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ส่วน 1125 คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือนนั่นเอง 

บิลค่าไฟ มีรายละเอียดอะไรบ้าง 

          บิลค่าไฟแต่ละเดือนประกอบด้วย 3 ส่วนหลักหลัก ๆ ด้วยกันคือ ข้อมูลผู้ใช้ รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ ซึ่งมีรายละเอียดต่างกันไป

          ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ใช้

          ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า วันและเวลาอ่านหน่วยค่าไฟฟ้าประจำเดือน

บิลค่าไฟฟ้า
ภาพจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

          ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 

          ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยเลขอ่านครั้งก่อน-หลังจากมิเตอร์ไฟฟ้า จำหน่วยทั้งหมดที่ใช้ไป เป็นส่วนต่างจากตัวเลขการอ่าน และประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมจำนวนหน่วยที่ใช้ไฟแต่ละเดือน 

บิลค่าไฟฟ้า
ภาพจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


          ส่วนที่ 3 : ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ 

          ส่วนสุดท้ายของบิลค่าไฟ ประกอบด้วย 4 ส่วนย่อยนั่นก็คือ ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าบริการรายเดือน ค่า Ft และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

          – ค่าพลังงาน : ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง สายจำหน่าย และค่าการผลิตไฟฟ้า 

          – ค่าบริการรายเดือน : ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายและการบริการผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดหน่วยไฟฟ้า ค่าจัดทำและจัดส่งบิลค่าไฟฟ้า การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า และงานบริการลูกค้า ในส่วนนี้ได้ดำเนินมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 

          – ค่า Ft (ค่าไฟฟ้าแปรผัน) : ค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ค่าซื้อไฟฟ้าจากเอกชน และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฐาน โดยค่า Ft ตรงนี้จะมีการปรับทุก 4 เดือน โดยมี กกพ. เป็นผู้กำกับดูแล 

          – ค่าภาษี : ค่าภาษีมูลค่า 7% ที่เรียกเก็บตามกฎหมายที่กำหนด โดยการไฟฟ้าฯ จะนำส่วนนี้ส่งให้สรรพากรเป็นรายเดือน เพื่อนำไปรวมเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป 

บิลค่าไฟฟ้า
ภาพจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

          ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดค่าไฟเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mea.or.th หรือประมาณการค่าไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ https://www.pea.co.th 

ใช้ไฟเท่าเดิม แต่ทำไมค่าไฟแพงขึ้น 

          ในช่วงหน้าร้อนหลายคนมักจะเจอปัญหาว่า ค่าไฟแพงขึ้นมาก ทั้งที่ใช้ไฟเท่าเดิม สาเหตุหนึ่งมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททำความเย็นทำงานหนักขึ้น เนื่องจากต้องปรับอุณหภูมิต่ำลงตามที่ตั้งไว้ ในขณะที่อุณภูมิภายนอกสูงขึ้น เช่น การเปิดแอร์ในบ้าน ซึ่งในสภาวะที่อากาศปกติ อุณหภูมิภายนอกจะอยู่ที่ประมาณ 30 องศาเซลเซียส หากปรับอุณหภูมิแอร์ไว้ที่ 26 องศาเซลเซียส แอร์ก็จะทำงานน้อยกว่าเพราะอุณหภูมิในห้องกับภายนอกจะต่างกันเพียง 4 องศาเซลเซียส แต่หากเป็นหน้าร้อนที่มีอุณภูมิภายนอกสูงขึ้น โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 36-40 องศาเซลเซียส โดยที่ตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้เท่าเดิมที่ 26 องศาเซลเซียส ซึ่งมีอุณหภูมิต่างกันถึง 14 องศาเซลเซียล อีกทั้งการปรับลดอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส ทำให้ต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10% จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้แอร์ทำงานหนักขึ้นและค่าไฟฟ้าสูงขึ้นหน้าร้อนนั่นเอง 

บิลค่าไฟฟ้า

ค่าไฟแพง ร้องเรียนที่ไหนได้บ้าง 

          ทั้งนี้ เมื่อลองคำนวณดูแล้วพบค่าไฟแพงผิดปกติ หรือมีข้อสงสัยอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องค่าไฟฟ้า สามารถร้องเรียนไปยังการไฟฟ้าในพื้นที่ ดังนี้ 

          – กรุงเทพฯ และปริมณฑล แจ้งเรื่องผ่านการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เว็บไซต์ http://www.mea.or.th และ Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1130

          – จังหวัดอื่น ๆ แจ้งเรื่องผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เว็บไซต์ https://complaint.pea.co.th  และ Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1129

          หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ โดยจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบกับประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง หากพบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบของการไฟฟ้าฯ ก็จะจ่ายชดเชยให้ 

          จริง ๆ แล้วบิลค่าไฟไม่ได้บอกแค่ค่าไฟที่ต้องชำระในแต่ละเดือนเท่านั้น แต่ยังมีรายละเอียดอื่น ๆ บอกไว้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการไฟฟ้า รวมถึงประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้น ทั้งนี้ หากลองคำนวณด้วยตัวเองเบื้องต้นแล้วพบความผิดปกติ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนไปยังการไฟฟ้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้เลย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รับรีวิวโครงการบ้านใหม่ คอนโดเปิดตัว ของแต่งบ้าน อุปกรณ์ของใช้ในบ้าน หรืออื่น ๆ รับทำการตลาดด้วย Social Network, Content Marketing คลิกเลย

You may also like...